Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 12133-QĐ-UBND_0001.pdf