Lĩnh vực
Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 3764/TB-CCT
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chi cục Thuế
Người ký duyệt Nguyễn Huy Dự
Tài liệu đính kèm 3764-TB-CCT.pdf