Lĩnh vực
Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh; khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 19/KH-CT
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh; khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm 19-TC-KH Hải Hậu.pdf