Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 16-HD/HNDH
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 16-HD-HNDH_0001.pdf