Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 173/KH-UBND
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 173-KH-UBND.pdf
Phụ lục chiến lược tk.pdf