Lĩnh vực
Công văn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp
Số ký hiệu văn bản 946/UBND-VP
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 946-UBND-VP.pdf
PHụ lục HD sử dụng Bộ nhận diện Bộ phận Một cửa.pdf