Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 46-KH/HNDH
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 46-KH-HNDH_0001.pdf