Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 14-HD/HNDH
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 14-HD-HNDH_0001.pdf