Lĩnh vực
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01-BC/BVĐQHTND
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 01-BC-BVĐQHTND_0001.pdf