Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức vận động "tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2022
Số ký hiệu văn bản 31/KH-MT-BVĐ
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức vận động "tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực BVĐ Quỹ vì người nghèo
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 31-KH-UBND_0001.pdf