Lĩnh vực
Thư Cảm Ơn
Số ký hiệu văn bản 01/BVĐ-QHTND
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022
Trích yếu nội dung Thư Cảm Ơn
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Thư cảm ơn_0001.pdf
Dánh sách các đơn vị QHTND_0001.pdf