Lĩnh vực
Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân và Công an nhân dân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân và Công an nhân dân năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 04-CT-UBND_0001.pdf