image banner
Lĩnh vực
Công văn chủ động ứng phó bão Noru
Số ký hiệu văn bản 03/BCH-VP
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn chủ động ứng phó bão Noru
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban Chỉ Huy PCTT- TKCN
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 03-BHC-VP.pdf