Lĩnh vực
Công văn triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ
Số ký hiệu văn bản 785/UBND-NV
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 785-UBND-NV.pdf