Lĩnh vực
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III - năm 2022
Số ký hiệu văn bản 353/BC-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III - năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 353-BC-UBND.pdf