Lĩnh vực
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 344/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 344-BC-UBND.pdf