Lĩnh vực
Kế hoạch vận động tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01-KH/BVĐQHTND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch vận động tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 01-KH-BVĐQHTND_0001.pdf