Lĩnh vực
Công điện về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2022
Ngày hiệu lực 01/09/2022
Trích yếu nội dung Công điện về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 02-CĐ-UBND.pdf