Lĩnh vực
Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 2
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực 10/08/2022
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 2
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 01_CĐ_UBND_0001.pdf