Lĩnh vực
Thông báo về việc công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Xây dựng, kinh doanh HTKT cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐBTHT
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Xây dựng, kinh doanh HTKT cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng GPMB
Người ký duyệt Lâm Thị Hương
Tài liệu đính kèm 01-TBHĐBT.pdf