Lĩnh vực
Công văn báo cáo tổng kết thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Số ký hiệu văn bản 614/UBND-TP
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn báo cáo tổng kết thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 614-UBND-TP.pdf
8253-qd-ubnd t8 2022.pdf
Phụ lục I..pdf
Phu luc II t8 2022.pdf