Lĩnh vực
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 312/BC-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 312-BC-UBND_0001.pdf