Lĩnh vực
Quyết định về công nhận sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Hải Hậu năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 8326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về công nhận sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Hải Hậu năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 8326-QĐ-UBND_0001.pdf