Lĩnh vực
Công văn cập nhật các văn bản mới của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 06/TTr
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn cập nhật các văn bản mới của Thanh tra Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Lê Hồng Phong
Tài liệu đính kèm Cv về cập nhật văn bản mới Ttra.pdf
03_2021_TT-TTCP.doc
04_2021_TT-TTCP.doc
05_2021_TT-TTCP.doc
06_2021_TT-TTCP.doc
07_2021_TT-TTCP.doc