Lĩnh vực
Phương án triển khai thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/PA-BATGT
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Phương án triển khai thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Phương Án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 01-PA-BATGT-714042.pdf